De heilige taal van een religie bestuderen

Religie wordt algemeen als een fascinerend cultureel verschijnsel beschouwd en wordt als zodanig bestudeerd. Bij de universitaire opleiding religiewetenschappen wordt dit complexe onderwerp vanuit verschillende perspectieven benaderd: zowel vanuit een historische invalshoek als vanuit een sociaal-antropologisch, filosofisch, psychologisch en pedagogisch perspectief. Naast vakken als godsdienstsociologie en -filosofie, wordt uiteraard ook de nodige aandacht besteed aan de huidige wereldreligies. Bovendien worden de godsdiensten en mythologieën uit de Oudheid behandeld.

Afstandsonderwijs en het gerief van een iMac

De opleiding religiewetenschappen kan gevolgd worden in Groningen, in Amsterdam en in Nijmegen. Vanwege de overheidsmaatregelen met betrekking tot de coronapandemie is het momenteel echter niet mogelijk om de opleiding ter plaatse te volgen. Alle onderwijsactiviteiten gebeuren van op afstand, dat wil zeggen online, vanuit huis. De studenten die over een refurbished imac beschikken ondervinden echter geen hinder van het afstandsonderwijs. De colleges zijn via de iMac goed te volgen en aan de verschillende opdrachten kan op een prettige manier gewerkt worden. Ook bij het schrijven van een (eind)scriptie is de iMac zeer effectief.

Bij elke religie hoort een taal

Na de propedeutische fase besluiten een groot aantal studenten religiewetenschappen zich te gaan specialiseren in een bepaalde religie. Sommige studenten kiezen ervoor om de islam nader te bestuderen, terwijl anderen zich verder willen verdiepen in bijvoorbeeld het hindoeïsme. Omdat de meeste religies over een heilig boek of heilige geschriften beschikken, wordt de studenten aangeraden om ook de grammatica van de taal van ‘hun’ religie te bestuderen.

Dat houdt in dat de student die de islam als hoofdvak heeft gekozen zich de grammatica van de Arabische taal dient eigen te maken om de heilige Koran beter te kunnen begrijpen. De student die het hindoeïsme bestudeert zal profijt hebben van enige kennis van het Sanskriet, een eeuwenoude taal waarvan ook het boeddhisme gebruikmaakt. Het mag duidelijk zijn dat een iMac ook bij het leren van een vreemde taal goed van pas komt.

mts_howto