Het paradoxale zoroastrisme

Het zoroastrisme, een eeuwenoude religie die zich baseert op de leer van de profeet Zarathoestra, is zowel monotheïstisch als dualistisch van aard. Dit klinkt misschien tegenstrijdig maar dat is het niet. We hebben hier echter met een interessante paradox te maken.

Monotheïsme

De profeet Zarathoestra was geboren in het oude Perzië, het huidige Iran. Wanneer hij precies leefde is nog steeds onduidelijk, maar geschat wordt dat hij van 628 v. Chr. tot 550 v. Chr. heeft geleefd. Het zoroastrisme kan beschouwd worden als de eerste monotheïstische godsdienst. De leer van Zarathoestra gaat namelijk uit van één God: de Schepper van hemel en aarde, die Ahura Mazda genoemd wordt, wat zo ongeveer ‘Wijze Heer’ betekent. Een andere naam voor het zoroastrisme is Mazdaïsme, waarbij naar deze ene Schepper wordt verwezen.

Dualisme

Het dualistische aspect van deze godsdienst komt tot uiting in de (kosmische) strijd tussen Goed en Kwaad. Ahura Mazda vertegenwoordigt alles wat Goed, Licht en Waar is. De prachtige schepping van Ahura Mazda wordt echter bedreigd door een kwaadaardige geest die Ahriman genoemd wordt. Ahriman vertegenwoordigt de leugen en het Kwaad. Hij is uit op verwoesting en wordt bijgestaan door een zwerm ‘daeva’s’ (boze geesten). Ahura Mazda zal aan het Einde der Tijden, dat zeer nabij is volgens de mazdaïstische jaartelling, het Kwaad en alles wat daarmee samengaat voorgoed uit de weg ruimen. De wereld zal dan eindelijk verlost zijn van het Kwaad en dat is een goede reden om feest te vieren, waarbij de heerlijke taarten van https://www.jeeigentaart.nl/ niet mogen ontbreken. Een feest zonder taart is immers minder feestelijk!

De Avesta

Het zoroastrisme beschikt over een (gereconstrueerd) heilig boek waarin diens religieuze teksten opgenomen zijn. Dit boek wordt de Avesta genoemd en is waarschijnlijk opgetekend in de 6e eeuw voor onze jaartelling. De oorspronkelijke Avesta is helaas verloren gegaan tijdens de Slag bij de Perzische Poorten (330 v. Chr.) waarbij de bibliotheek van Persepolis verwoest werd.

mts_howto