Het geloof en de samenleving

Een onderwerp wat alsmaar relevanter lijkt te worden is welke plaats het geloof nu daadwerkelijk inneemt in de samenleving. Dat dit steeds meer ter discussie staat is niet zo gek. Juist het feit dat meer mensen dan ooit niet gelovig zijn is hier de reden van. Daarom hoort men tegenwoordig veel kritiek op gelovige scholen die daarbij ook nog eens subsidie ontvangen. Een hoofdreden hiervan lijkt dat men niet altijd vindt dat het in een multiculturele samenleving thuis hoort. Hier valt natuurlijk iets voor te zeggen. Iedereen mag uiteraard geloiven wat hij of zij wil in een democratie, maar deze gaat tegelijkertijd gepaard met een aantal normen en waarden waar iedereen aan heeft tev voldoen.

Hoe dit alles in de toekomst samen gaat passen is moeilijk te zeggen. Het lijkt noodzakelijk om een middenweg te vinden tussen het samen leven in een land waar juist zoveel culturele verschillen zijn door de diversiteit die er is. Dit is natuurlijk alleen maar mooi. Het geld dan ook niet alleen voor Nederland zelf, maar eigenlijk voor mensen over de hele wereld. Deze raakt steeds meer in elkaar verwikkeld omdat mensen meer en meer reizen en zodoende in aanraking komen met andere culturen. In de nabije toekomst is het daarom niet ondenkbaar dat het geloof in het algemeen langzaam maar zeker minder aanhangers krijgt.

Toch zal het voorlopig zeker blijven bestaan. Er zijn ontzettend veel dingen die op het geloof gebaseerd zijn. Denk hierbij aan feestdagen en bepaalde andere gebruiken. Zelfs door niet gelovigen worden deze vaak nog uitgevoerd zonder dat deze het misschien door hebben. Al lijkt het wel apart dat hier snel verandering in komt, aangezien de hele Westerse kalender hierop ingericht is. Wat er dus in de nabije toekomst gebeurd blijft op dit gebied gissen, maar dat de wereld continue veranderd is wel duidelijk.

mts_howto