De opkomst van het Atheïsme

Omdat mensen alsmaar meer bewuster worden van de wereld om hun heen veranderd er veel. Een direct gevolg hiervan lijkt dat er steeds meer mensen niet gelovigen zijn. Offcieel heet een niet gelovige een Atheïst. De meeste mensen die Atheïstisch zijn zullen zichzelf niet direct zo bestempelen maar eerder als niet gelovig. Anderen zijn wel weer volmondig Atheïstisch en dragen dit zelfs uit. In dit geval zie je vaker dat deze groep mensen zich keert tegen het geloof en alles wat hiermee te maken lijkt te hebben.

Het Atheïsme is het best samen te vatten als het geloof wat eigenlijk geen geloof is. Iemand gelooft in geen ekele god of in andere bovenaardse krachten. Dit verklaard gelijk de herkomst van het woord. In het Grieks betekend dit namelijk zo ongeveer het woord zonder. Wat dus iemand omschrijft die zonder geloof door het leven gaat.

Naast Atheïsten zijn er veel mensen die wel met een bepaald geloof zijn opgegroeid maar dit inmiddels niet meer uitoefenen. Zij zijn bijvoorbeeld vroeger nog gedoopt maar hebben nadat zij volwassen zijn geworden vaak geen kerk meer van binnen gezien. Officieel ben je dan geen Atheïst, terwijl je eigenlijk niets meer met het geloof doet.

mts_howto