Islamitische theologie studeren

In Nederland leven we in een multiculturele samenleving. Er is een diversiteit aan geloofsovertuigingen. Mensen die de islam aanhangen zijn een steeds groter wordende groep binnen onze maatschappij.

Er heersen veel vooroordelen over deze groep mensen, welke met name voortkomen uit angst. Deze angst wordt vaak veroorzaakt door terroristische aanslagen door kleine groepen fanatiekelingen. Het aantal mensen dat een islamitische overtuiging heeft is echter veel groter dan dat. Toch wordt door een grote groep mensen de islam nog regelmatig geassocieerd met geweld.

Iemand met voldoende kennis van de islam kan een voorlichtende rol innemen in de maatschappij. Wanneer de bevolking meer leert over andere geloofsovertuigingen is de kans groot dat er meer begrip komt. Onbegrip komt immers vaak voort uit onwetendheid. Wederzijds begrip heeft wederzijds respect tot gevolg. In een democratische samenleving zou iedereen gerespecteerd moeten worden in zijn overtuigingen. Uit onderzoek is gebleken dat de islam na het christendom de meest voorkomende religie is in Nederland. Dit heeft invloed op scholen, werksituaties en sociale aangelegenheden.

De meeste mensen weten dat moslims in Allah geloven en dat ze hun schoenen uitdoen voordat ze een moskee ingaan. Veel verder reikt de kennis over de islam helaas vaak niet. Terwijl er natuurlijk legio andere aspecten zijn die met een geloofsovertuiging samenhangen.

Om zo prettig mogelijk samen te leven is het wel erg wenselijk dat er mensen zijn die zich echt verdiepen in de geloofsovertuigingen en achtergronden van de islam. Daarom worden hier opleidingen in aangeboden. In meerdere steden in Nederland is het mogelijk om een studie in de islamitische theologie te volgen. Tijdens deze studie leer je over de Koran, de gewoontes van moslims en zelfs Arabisch.

Door het grote aantal moslims in Nederland zijn er banen genoeg waarbij deze studie van belang kan zijn. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar kennis van de islam in de gezondheidszorg, jeugdcentra en penitentiaire instellingen. Tevens zijn er in toenemende mate specialisten in de islam nodig bij gemeentelijke instellingen in verband met beleidsvraagstukken.

Daarnaast zijn er uiteraard banen in het buitenland. Moslims wonen, net als mensen met andere geloofsovertuigingen, over de gehele wereld verspreidt. Er zijn veel ontwikkelingslanden waar de islam de overheersende religie is. Er zijn legio instanties die hulpverleningsprojecten opstarten in landen waar mensen in armoede leven. Wanneer je voor een dergelijke instantie werkt, is het van groot belang om de achtergrond van de doelgroep te kennen. Om samen met de inwoners aan een betere toekomst te werken, is het nodig om op te hoogte te zijn van de gewoontes, waarden en normen in het betreffende land. Deze zijn voor een groot deel gebaseerd op geloofsovertuiging. Als je beschikt over een studie islamitische theologie zul je daar veel meer kunnen betekenen dan zonder deze kennis.

mts_howto