Steeds meer nieuwe religieuze bewegingen

Opvallend wanneer we kijken naar religie in de wereld is dat de klassieke godsdiensten steeds minder de dienst uitmaken. Dit heeft niet louter en alleen te maken met het feit dat er alsmaar minder mensen gelovig zijn, in tegendeel. Het lijkt erop dat de mensen die geloven dat vaker doen in een nieuw soort religie. Deze bewegingen komen op de meest uiteenlopende plaatsen tot stand, wat het eigenlijk wel verrassend maakt.

Deze gemeeschappen kunnen een soort aftakking zijn van een bepaald geloof, al vallen hier ook toaal nieuwe overtuigingen onder die niet zozeer iets met een ander geloof te maken hebben. Het begrip is dus op zijn zachtst gezegd vrij ruim te noemen. De overtuigingen van deze bewegingen kunnen daarbij nogal uiteenlopend zijn.

Mensen van buitenaf zien dit vaak als sektes en plekken waar mensen samenkomen met soms foute bedoelingen. Dit is alleen lang niet altijd waar. Want eigenlijk vallen er ontzettend veel bewegingen onder de noemer nieuwe religieuze bewegingen. Hierdoor is het niet helemaal eerlijk om alles in een hokje te stoppen. Een aantal voorbeelden van deze bewegingen zijn Scientology en Falun Gong. Vooral de eerste is vrij bekend vanwege de vele beroemdheden de hierbij zijn aangesloten.

mts_howto