Staat de reputatie van religie op het spel?

Wat er allemaal in de nabije toekomst gaat gebeuren met het geloof in het algemeeen is een vraagstuk waar je eindeloos over uit kunt wijden. Dat de reputatie hiervan momenteel best wel op het spel staat mag ook gerust gezegd worden. De redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn talrijk. Mensen associëren het geloof meer en meer met het kwaad.

Niet zelden stelt men zichzelf de vraag of het geloof nog wel goed doet voor de wereld. Na vele schandalen in de Rooms-Katholieke kerk, terroristische bewegingen die in naam van het geloof handelen en nog talloze andere zaken hieraan gerelateerd is dat zeker niet zo gek. Echter is het vrij eenvoudig om daarbij te vergeten dat er nog steeds veel mensen zijn die wel goed met religie om springen en er een uitlaatklep in vinden. Maar zij worden niet geholpen door het feit dat vaak vooral de slechte aspecten naar buiten komen.

Onderzoek toont aan dat dit de reden is dat mensen over het algemeen veel minder zijn gaan geloven. Daar waar iedereen vroeger met het geloof opgevoed werd en vrijwel alles vanuit de kerk of een bepaalde beweging gebeurde is dit al lang niet meer het geval.

In de wereld waarin we nu leven is iedereen vrij om te doen en laten wat hij of zij wil en dat heeft een directe weerslag op het aantal gelovigen. Werd dit eerst van generatie op generatie overgebracht, is dat nu al lang niet meer het geval. Het valt daarom te bezien wat er in de komende jaren zal gaan gebeuren. Zeker is wel dat meer en meer mensen hun heil in andere overtuigingen vinden.

mts_howto